بازم منو با شب های خوب محرم/ دخیل قلب منو نخ پرچم/ تویی آقای تمومی عالم/ نوکرتم ... نوحه سینه زنی شور شب ششم محرم با نوای جواد مقدم .