یک شرکت ژاپنی به تازگی از بالگرد قابل کنترل خود که مجهز به پنجه‌های رباتیک است، رونمایی کرد.