نام برنامه: سلام زندگی موضوع: سالمندان مجری: مازیار قاسمی گودرزی مهمانان: طاهره فریدی( عضو انجمن سلامت سالمندان) و دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز(دکترای تخصصی سلامت سالمندان) تاریخ: 16 شهریور 1395