بدر فاطمه نور کلامی سیدالشهدا/ یابن احمد خیر الانامی سید الشهدا/ یا حبیبی طبیب فوادی نور عینی و خیر مرادی/ سیدی و شفیع معادی یا عزیز الله ... نوحه شور عربی و فارسی با نوای حاج حسین سیب سرخی (شب اول محرم 1394 - هیئت خادم الرضا قم)