جمعی از فارسی‌آموزان کشورهای آسیایی و اروپایی در بازدید از خبرگزاری فارس، اشعاری از شاعران ایرانی را قرائت کردند.