نماهنگ نام آواران با صدای حاج صادق آهنگران، شعری از قاسم صرافان، آهنگسازی و تنظیم امید رهبران به افتخار کاروان پارالمپیک ایران