خاطره جالب و خنده دار نرگس محمدی از تماس با مهران مدیری در سالیان گذشته و در دوران نوجوانی