آیتم طنز دورهمی با دعوت از 3 نفر از حاضرین در برنامه دورهمی برای ایجاد صدای مورد استفاده در فیلمهای ترسناک توسط دهان