توضیحات مهران مدیری درباره آیتمی در دورهمی که از آن به عنوان توهین به اهل سنت برداشت شده بود که نشان داد اینطور نبوده و بابت سخنان مطرح شده در برنامه که ناشی از نقص اطلاعات سازندگان برنامه بوده ، عذرخواهی کرد