خار مریم در پزشکی سنتی چینی به عنوان یک پاک کننده درون، سم زدا به کار می رفت.خار مریم در بیماری‌های کبد و مقابله با سرطان نیز استفاده می‌شود ... معرفی گیاه خار مریم با حضور آقای رحیمی در بخش گیاهان دارویی در برنامه خانه محبت از شبکه گلستان