ترانه شاد و کودکانه درخت، من یک درختم، هر فصل یک رنگ/بر شاخه دارم لانه‌ای قشنگ/هم میوه دارم هم سایه دارم/من در کنارم همسایه دارم ...