باید غبار صحن ترا طوطیا کنند؛ آنان که خاک را به نظر کیمیا کننددر این فیلم واکنش مردم را در سطح خیابان بعد از سفری که با عینک سه بعدی (واقعیت مجازی) به حرم مطهر امام رضا علیه الصلاه و السلام دارند می بینیم.