آموزش آش جو با کشک با حضور خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه تزه گون از شبکه سبلان