آموزش ساخت گل رز با حنا توسط خانم سلیمی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس