گفتگوی عاشقانه جلیل فرجاد با دخترش مارال به مناسبت روز دختر.