دوربین مخفی خیلی خنده دار و باحال یک داعشی در فرنگ که خیلی خیلی تماشایی و جالبه!