کلاغ سیاه یکی از باهوش ترین حیوانات کره زمین است. این کلاغ که با گرفتن دستور؛ صداهای مختلفی در می آورد، می تواند صدای انسان را هم تقلید کند.