آموزش تهیه خوراک ماست و سبزیجات توسط خانم رمضانی در بخش آموزش آشپزی برنامه رنگ زندگی شبکه قزوین.