معرفی درخت مو و طریقه قلمه زدن و نگهداری این گیاه با حضور خانم آویزکن در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق