کلیپ لحظه ای که نیروی هوایی روسیه کامیون حمل سوخت تروریست ها در حلب را منهدم میکند.