بخش دوم از آیتم های نمایشی طنز و خنده دار دورهمی ( 19 تیر 1395) با موضوع خوانندگی