آموزش رومیزی تکه دوزی با حضور خانم فرجاد در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما