نازم به این خدا که گنهکار می خرد / هر روزه دار را دَم افطار می خرد / باآبروی رفته به میهمانی آمدم / هربار آبروی مرا یار می خرد... مناجات خوانی حاج محمود کریمی در شب 21 ماه رمضان ( شهادت امام علی 1394 - هیئت رزمندگان شمیرانات)