مستند " از لاکِ جیغ تا خدا" روایتی است متفاوت، درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند . در این قسمت پای صحبتهای حنانه سادات خواهیم نشست، حنانه داستان متحول شدنش را بیان میکند.