ورزش مورد علاقه امام خامنه‌ای در دوران نوجوانی چه بوده است؟