آموزش تهیه کوکی کشمش و گردو توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه تزه گون از شبکه سبلان .