مداحی عربی که حاج میثم مطیعی در جمع جوانان لبنانی در تجلیل از حزب الله قهرمان خواند.