انیمیشنی با موضوع بازیهای رایانه ای و تاثیرات آن بر کودکان.