بر دشمن طغیانگر / ما شمشیر برانیم / از ملت اسلام / از کشور افغانیم ... موزیک ویدئو وارثین ، تقدیم به گمنامان زمین، نامداران آسمان ، رزمندگان لشکر فاطمیون.