تلاوت آیات 125 تا 129 سوره مبارکه انعام توسط قاری محترم رجاء ایوب از تانزانیا در روز پنجم سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم