تلاوت آیات 104 تا 109 سوره مبارکه انعام توسط قاری محترم معاذ آیت العین از ایتالیا در روز پنجم سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم