شعری که زهبر انقلاب خطاب به صحیفه سجادیه و دعای ابی حمزه ثمالی خواندند