مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد می پردازد. قسمت چهاردهم : زندگی شهید حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر محترمشان