ترانه ای زیبا در خندوانه به مناسبت روز پدر . " بذار دست هات رو شونم ، پدرم ای مهربونم / تویی معنای وجودم ، پدرم ای مهربونم / مثل کوهی پر غروری ، پدرم ای مهربونم / همیشه خوب و صبوری ، پدرم ای مهربونم"