آموزش بافت روسری سه گوش دخترانه با حضور خانم پاشایی در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم از شبکه پنج سیما