آموزش دوخت تکه دوزی با رومیزی موتیف شش ضلعی با حضور خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم