آموزش چهل تکه دوزی با دست با حضور خانم فرجاد در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما