آموزش یک رومیزی ترکیب چند تکنیک تکه دوزی با حضور خانم توکلی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما