اجرای زنده سنتی ترانه ساری گلین ، ساری گلین یک آهنگ فولکور معروف آذری که در سراسر جهان بسیار محبوب است