نحوه نگهداری و تکثیر گل چمن عروس توسط آقای آذری در برنامه آلاچیق شبکه خراسان شمالی .