به هوادارای عاشقت بگو/ خاطره ت همیشه تو میدونه/ زود رفتی ولی مردونگیات/ توی قلب آدما می مونهترانه ... ترانه زیبای « 24 ابدی » با صدای محسن بنگر، کمال کامیابی نیا و مهدی طارمی در کنار نیما نکیسا