آموزش روتختی توسط خانم فاتحیان در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس .