آموزش پخت شیرینی قرابیه تبریز با حضور خانم شیرزایی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم