آموزش کیچیری غذای محلی افغانستان در بخش کدبانو از برنامه خانه مهر از شبکه جام جم