آموزش یک مدل کاکتوس خمیری با حضور خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم