ترانه زیبای سامی یوسف به نام "طاها" از آلبوم برکت .