عرق میخک آرام بخش و تقویت کننده مغز و اعصاب است. بقیه خواص عرق میخک را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.