آهنگ زیبای گلنار در معمای شاه با صدای زیبای سالار عقیلی . " گلنار گلنار،کجایی که از غمت ناله میکند ، عاشق وفادار / گلنار گلنار ، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده، ام گهر بار / گلنار گلنار ، دمی اولین شب آشناییو عشق ما به یاد آر "