مستر بین این بار قصد داره گلف بازی کنه و برای اینکار هر کاری رو انجام میده