آموزش ساخت دسته گل با گلهای کریستالی در برنامه ائویمیز از شبکه آذربایجان غربی توسط مربی هنرهای دستی خانم فاسونیه چی.